Aktuellt Arbetsgrupp utreder alternativ för skolnätet
20.1.2022

Arbetsgrupp utreder alternativ för skolnätet

Det är dags att väcka liv i diskussionen om skolnätet i Pedersöre och alldeles specifikt hur kommunen ska hantera elevmängden i Edsevö-, Kållby- och Lepplaxområdet framöver.

Utmaningen ligger speciellt i att de svenskspråkiga eleverna i Edsevö minskar och det krävs lösningsmodeller och strategiska beslut innan situationen blir akut. Samtidigt ökar trycket inom småbarnpedagogiken och behovet av mera utrymme kan öka ytterligare, i fall staten förverkligar planerna på en tvåårig, avgiftsfri förskola för både fem- och sexåringar. Det skulle troligen innebära att fler barn deltar i kommunens verksamhet.

Ungefär så är utgångsläget för den arbetsgrupp som under våren ska fundera på hur det minskande elevunderlaget i Edsevö svenska skola ska hanteras. Arbetsgruppens uppdrag blir att ge förslag på hur kommunens ska använda sina fastigheter för småbarnspedagogik, förskola och skola i Kållby-Lepplax-Edsevö-området. Arbetsgruppen ska också ordna byamöten i det aktuella området, för att Pedersöreborna ska få möjligheter att ge sina synpunkter på situationen.

Grundmaterial finns i strategin för servicenätet gällande småbarnspedagogik, förskola och skola som Leif Jakobsson gjorde redan 2017. Den strategin innehåller inga konkreta förslag för hur skolnätet ska se ut, däremot lyfter Jakobsson fram de utmaningar som Pedersöre ställs inför då elevunderlaget minskar.

Coronapandemin och restriktioner har försvårat det fortsatta strategiarbetet, eftersom det är viktigt att kommuninvånarna ska kunna vara delaktiga i processen. Men nu måste diskussionen gå vidare, anser utbildningsdirektören Rolf Sundqvist.

– Vi behöver en öppen diskussion. Det handlar inte bara om elevunderlaget. Vi har överfulla daghem och känner en viss oro över statens planer. Det är troligt att det blir en tvåårig förskola och det betyder fler barn har rätt till gratis verksamhet. Det leder till utmaningar i vissa av våra fastigheter, säger Sundqvist.

Nämnden för utbildning och fostran utsåg medlemmar till arbetsgruppen på sitt möte i onsdags.

Arbetsgruppens medlemmar: Christian Dahlin (ordförande), Rolf Sundqvist, Nancy Thylin (sekreterare), Hanna Molander, Christian Backlund, Johan Storbjörk, Mika Järvinen, Markus Sandbacka, Camilla Roslund-Nordling, Yvonne Borgmästars, Catarina Herrmans, Bernhard Hjulfors, Viktor Kock och Bernt Snellman.

Arbetsgruppen avger en rapport till nämnden inom april 2022.

Tilläggsuppgifter ger utbildningsdirektör Rolf Sundqvist, rolf.sundqvist@pedersore.fi, 06-7850 250.