Aktuellt Bollhallsfrågan: Förvaltningsdomstolen avslår besvär
15.10.2019

Bollhallsfrågan: Förvaltningsdomstolen avslår besvär

Pedersöre kommunfullmäktiges beslut att bevilja Pedersöre Activity Center (PAC) ett kapitallån på 300 000 euro och kommunborgen för ett banklån på 750 000 euro för den planerade bollhallen i Bennäs står fast.

Vasa förvaltningsdomstol avslår besvären som fullmäktigemedlemmen David Pettersson lämnade in efter kommunfullmäktiges beslut den 5.3.2018.

Besvärsställaren ansåg bland annat att beredningen var bristfällig och att en helhetssyn saknades.

Vasa förvaltningsdomstol skriver i sitt utlåtande att kommunfullmäktiges beslut inte överskrider dess befogenheter och inte heller är lagstridigt.

Kommundirektören Stefan Svenfors konstaterar att förvaltningsdomstolens avslag är tydligt.

– Det var inte oväntat att det skulle gå så här, men besvären har fördröjt ärendet ett och ett halvt år. Nu är bollen hos bollhallsbolaget, när det gäller kommunens insats fattades besluten för 1,5 år sedan, säger Svenfors.

Bakgrundmaterial: Kommunfullmäktiges protokoll 5 mars 2018 (PDF-fil).