Aktuellt Budgetarbetet inför 2020 startar
20.8.2019

Budgetarbetet inför 2020 startar

Bild på plånbok med sedlar och slantar.
Arbetet att forma en budget för den kommunala verksamheten nästa år har inletts. Foto: Steve Buissinne från Pixabay

Startskottet har gått för höstens budgetarbete, i och med att kommunstyrelsen godkände de ekonomiska ramar som ligger som grund för den fortsatta processen.

Det är inga dramatiska förändringar att vänta jämfört med årets budget, uppger kommundirektören Stefan Svenfors. Han använder uttryckett ”business as usual”, vilket också innebär att det inte finns utrymme för stora ökningar i verksamheten.

– Det finns inga stora planerade nedskärningar i det här skedet heller, vilket är en bra sak, säger han.

Flera osäkerhetsmoment gör budgetarbetet utmanande. Resultatet av höstens inkomstuppgörelse är en sådan sak.

– Vi räknar med att något sker på lönesidan, det blir säkert högre löner, säger Svenfors.

I budgetramen har lönekostnaderna och lönebikostnaderna beräknats öka med totalt tre procent.

– Regeringen har inte heller haft sin budgetria, så vi har inga klara besked om statsandelarna. Det råder också stor osäkerhet om skatteutfallet på grund av problemen med det nationella inkomstregistret, säger Svenfors.

Brister i anmälningarna till registret gör att det saknas stora belopp i de redovisade skatterna redan för pågående år. Det här innebär att prognosen för nästa år bygger på större uppskattningar än normalt.

Om de tidsbundna nedskärningarna i kommunens statsandelar upphör vid årsskiftet kommer Pedersöres statsandelar att öka med 10,5 procent år 2020. I rambudgeten har det här beaktats bara delvis. Man utgår i nuläget från att skatteutjämningen blir 8,1 miljoner euro. Statsandelarna och skatteinkomsterna tillsammans beräknas uppgå till 64 miljoner euro (budget 2019: 62,7 miljoner), vilket ligger aningen under prognosen i ekonomiplanen för 2020. Skatteinkomsterna har beräknats på basis av oförändrad inkomstskatt, det vill säga 20,5 procent.

De externa kostnaderna uppgår till 76,5 miljoner euro.

Kostnadsutvecklingen inom specialistvården har länge varit och fortsätter att vara svåra att förutse. Kostnaderna uppskattas bli åtta procent högre jämfört med årets budget, medan social- och hälsovårdens kostnader förutsätts bli oförändrade.

Om prognoserna håller streck och sektorernas budgetäskanden inte överstiger rambudgeten, kommer den kommunala verksamheten att visa ett underskott på drygt 150 000 euro nästa år.

Kommunfullmäktige ska ännu godkänna rambudgeten på sitt möte den 26 augusti. Sedan har nämnderna tid på sig att komma med äskanden fram till 30 september.

Tilläggsinformation:
Ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa tfn 785 0113 eller 050-505 6113, e-post: jan-erik.backa@pedersore.fi


Kommundirektör Stefan Svenfors 7850 101 eller 050-512 0420, e-post: stefan.svenfors@pedersore.fi