Aktuellt Bygglovsansökan elektroniskt fr o m 1.1.2022
12.5.2021

Bygglovsansökan elektroniskt fr o m 1.1.2022

Från och med nästa år (1.1.2022) tar Pedersöres byggnadstillsynsbyrå i bruk Lupapiste, som är ett elektroniskt system för tillståndsärenden. När man har registrerat sig i tjänsten, kan man ansöka om tillstånd för byggande så som bygglov, åtgärdstillstånd och anmälningsärenden elektroniskt. Tjänsten samlar kommunala myndigheter, byggare, planerare och övriga parter under ett och samma tak, samt håller alla informerade om projektets gång. 

Ansökningar och material går elektroniskt direkt in i kommunens system.

Det dröjer ännu ett drygt halvt år innan tjänsten är i bruk i Pedersöre, men man kan bekanta sig med tjänsten på Lupapistes webbplats .

Mer info kommer senare.

Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om Lupapiste på sitt möte 11.5.2021.