Aktuellt Covid-19 i Överesse skola – två klasser i karantän
16.1.2021

Covid-19 i Överesse skola – två klasser i karantän

En person som testat positivt för covid-19 har rört sig i Överesse skola 11–14.1.2021. Som en säkerhetsåtgärd sätts elever och lärare i årskurs 5 och 6 i Överesse skola karantän enligt smittskyddslagen, i 10 dagar från senaste exponering.

Social- och hälsovårdsverkets smittskyddsteam tar personligen kontakt med de personer som har exponerats.

För övriga elever och personal bedöms smittrisken vara liten, men om de får symptom som hosta, snuva, halsont eller feber före 23.1 ombeds de kontakta Malmskas telefonrådgivning (tfn 06 786 1333) för coronatest.

Smittskyddsteamet, Social- och hälsovårdsverket
Pedersöre kommun / Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör