Aktuellt Mångkulturella samarbetsnätverket ordnar diskussion
24.4.2019

Mångkulturella samarbetsnätverket ordnar diskussion

Alla intresserade bjuds in till Jakobstadsnejdens mångkulturella samarbetsnätverks diskussionstillfälle torsdagen den 9 maj klockan 18. 

Evenemanget ordnas i mötesrummet Panama i stadshuset i Jakobstad. 

Syftet med nätverket är att ge alla nyinflyttade och invandrare i Jakobstadsregionen en möjlighet att vara delaktiga i det lokala samhället och påverka närdemokratin.

Under mötet diskuteras bland annat språkinlärning och fritidsaktiviteter.

Mer info Pia Fraktman, integrationskoordinator, pia.fraktman@jakobstad.fi, 044-7851 525.