Aktuellt Edsevömodellen utvecklas
16.5.2019

Edsevömodellen utvecklas

De blivande kollegorna sitter runt ett bord i musiksalen i Edsevö skola.
Personalen har redan inlett arbetet med att integrera Tummeliten i skolans värdegrund.

Den unika Edsevömodellen – med två skolor under ett tak – blir ännu mer speciell i och med att daghemmet Tummeliten flyttar in i skolan i höst.

Då kommer den svenskspråkiga och finskspråkiga småbarnspedagogiken, den finskspråkiga förskolan och den grundläggande utbildningen i klasserna 1–6 att jobba tillsammans i en och samma byggnad. Det blir en ganska sällsynt kombination med finländska mått mätt.

För att få en bra start jobbar personalen redan med att integrera Tummeliten i den pedagogiska värdegrunden, skapa en kollegial samhörighet och en gemensam syn på verksamheten.

Renoveringsarbetet i skolan har inletts men kommer i huvudsak att pågå under sommaren.

Text och foto: Malin Henricson, informatör