Aktuellt Elektroniskt möte om utkast till Ytteresse delgeneralplan
31.1.2022

Elektroniskt möte om utkast till Ytteresse delgeneralplan

Ett elektroniskt informationsmöte om utkastet till Ytteresse delgeneralplan ordnas via Teams torsdagen den 3 februari 2022 klockan 18.00.

På mötet presenteras utkastet och invånare och andra intressenter har möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter. På plats finns representanter från Pedersöre kommun konsulten Ramboll.

Man ansluter till evenemanget genom att klicka på den här länken: Anslut till mötet. 

Anvisningar för att delta i Teamsmöte 3.2.

Man kan kommentera utkastet till delgeneralplan för Ytteresse fram till 13.2.2022.

Tilläggsinformation ger planläggaren Anna-Karin Pensar, anna-karin.pensar@pedersore.fi, 06-7850 324 / 044-755 7619.