Aktuellt Elevkårerna får tycka till om läsåret
7.9.2022
Elever sitter vid sina bord i ett klassrum.

Det är första gången som Pedersöre låter eleverna ta ställning till skolornas arbetsordning innan nämnden för utbildning och fostran godkänner den.

Elevkårerna får tycka till om läsåret

Elevkårerna i Pedersöres skolor och förskolornas barngrupper ska få säga hur de vill att skolornas arbetsdagar och lovdagar ska placeras in under läsåret 2023–2024.

Det är första gången som Pedersöre låter eleverna ta ställning till skolornas arbetsordning innan nämnden för utbildning och fostran godkänner den. Det finns tre alternativ att välja mellan (se nedan), och dessutom har eleverna möjlighet att föreslå andra lösningar.

Att göra eleverna delaktiga i planeringen ligger i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter som säger att barn ska höras i frågor som gäller barnets vardag. Pedersöre jobbar enligt Unicefs modell En barnvänlig kommun och ser över sitt sätt att fatta beslut som gäller barn.

Utbildningsdirektören Rolf Sundqvist tycker att det blir intressant att höra elevkårernas åsikter.

– De kanske föreslår ett annat, bättre alternativ. Men de kommer också att se att till exempel ett långt höstlov påverkar hur långt lovet blir vid en annan tidpunkt på året, säger Sundqvist.

Vissa saker går inte att rucka på. Läsåret består enligt lag av 190 arbetsdagar, men självständighetsdagen, trettondagen och första maj räknas bort om de infaller på en annan vardag än lördag. Därför omfattar läsåret 2023–2024 totalt 188 skoldagar. Läsåret slutar alltid den sista vardagen i vecka 22, vilket betyder att lördagen den 1 juni 2024 är avslutningsdag.

Resten kan kommunerna själva bestämma om. Elevkårerna får till exempel ta ställning till när skolan ska inledas i augusti. Det finns tre alternativ för höstlovets längd – två dagar, tre dagar eller hela vecka 42. Om höstlovet är fem dagar blir skärtorsdagen i sin tur en arbetsdag, men ett kort höstlov innebär ett längre jullov.

Också skolornas personal får säga vad de tycker om arbetsordningen. Elevkårerna, förskolornas barngrupper och personalen ska lämna in sina åsikter senast fredagen den 4 december.

Nämnden för utbildning och fostran tar beslut om läsårets arbetsdagar i december.

Alternativ för arbetsordning i PDF-form, 1,8 MB.

Alternativ 1.

Ett schema som visar hur skoldagarna och lovdagarna är inplacerade under läsåret 2023-2024, alternativ 1.

Alternativ 2.

Ett schema som visar hur skoldagarna och lovdagarna är inplacerade under läsåret 2023-2024, alternativ 2.

Alternativ 3.

Ett schema som visar hur skoldagarna och lovdagarna är inplacerade under läsåret 2023-2024, alternativ 3.