Aktuellt Sök stipendier ur studiestiftelse
26.10.2020

Sök stipendier ur studiestiftelse

Studiestipendier från Signe och Frans Löfs studiestiftelse lediganslås.

Stipendier á max 750 euro kan sökas av personer som är hemmahörande i Pedersöre kommun och som bedriver teologiska studier eller utbildar sig till ungdomsledare för församlingstjänst. Stipendierna utdelas oberoende av församlingstillhörighet.

Ett stipendium á 200 euro kan sökas av personer tillhörande evangelisk-luthersk församling i Pedersöre prosteri och som studerar i avsikt att bli präst, församlingslektor eller predikant.

Ansökan med studieintyg för närvaroåret 2020-2021 inlämnas till adressen Pedersöre församling, kyrkoherde Kaj Granlund, Essevägen 254, 68820 Esse eller som e-post till adressen kaj.granlund@evl.fi senast 20.11 2020 klockan 12.

För eventuell utbetalning av stipendium bör sökandens kontonummer framgå av ansökan.

Styrelsen för Signe och Frans Löfs studiestiftelse