Aktuellt Flexibiliteten för att bygga på åstranden i Kållby ökar
20.2.2019

Flexibiliteten för att bygga på åstranden i Kållby ökar

Kommunstyrelsen har beslutat att ge markägarna möjlighet att söka om undantag för att få bygga på tomter med AP-beteckning (småhus) i Kållby strandgeneralplan. 

Strandgeneralplanen borde egentligen detaljplaneras, men eftersom en revidering inte är aktuell inom de närmaste åren, har kommunen gått in för ett principbeslut om möjligheten att bevilja undantag. 

Följande kriterier ska uppfyllas:

  • Området är minst 2 000 kvadratmeter stort.
  • Strandlinjen är minst 40 meter.
  • Området är inte detaljplanerat.
  • Det är möjligt att ordna en trafiksäker anslutning.

Dessutom finns begränsande faktorer, till exempel skyddszoner för ladugård och elledningar, buller och grundvattenområden.

Pedersöre planläggare Anna-Karin Pensar påpekar att den nya lagstiftningen ger kommunen möjlighet att förtäta bebyggelsen i centrumområden, även på stränderna.

– Därför gör vi nu ett försök möta efterfrågan på bostadstomter i Kållby på det här sättet. Tanken är ändå att vi på sikt ser över planerna, säger hon.

Text: Malin Henricson

Tilläggsuppgifter: planläggaren Anna-Karin Pensar tfn 06-7850 324