Aktuellt Följ kommunfullmäktiges möte direkt klockan 19
21.10.2023

Följ kommunfullmäktiges möte direkt klockan 19

Pedersöre kommunfullmäktiges följande möte hålls på måndag 23 oktober 2023 klockan 19.00. Allmänheten kan följa mötet via kommunens Youtubekanal och i videospelaren här ovanför.

På föredragningslistan finns följande ärenden:

§ 62 Sammanträdets öppnande

§ 63 Val av två protokolljusterare

§ 64 Enkäten Hälsa i skolan 2023

§ 65 Godkännande av tomtpriser för år 2024

§ 66 Godkännande av samarbetsavtal med Österbottens välfärdsområde

§ 67 Inrättande av nya tjänster som tillsynsveterinär

§ 68 Beslut om ordnande av arbets- och näringstjänsterna från och med 1.1.2025

§ 69 Uppdatering av förvaltningsstadgan för Pedersöre kommun.

Föredragningslistan kan läsas i sin helhet här: Föredragningslistor