Aktuellt Förslag: Byamöten om skolnätets utmaningar
25.10.2019

Förslag: Byamöten om skolnätets utmaningar

Utbildningsdirektören Rolf Sundqvist vill bjuda in kommuninvånare till byamöten för att diskutera skolnätet i Pedersöre. Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik tar ställning till förslaget på sitt möte nästa vecka.

Pedersöre är mitt uppe i en utredning om det framtida skolnätet, men i stället för att presentera en färdig slutrapport med konkreta åtgärdsförslag, vill Sundqvist göra invånarna delaktiga och berätta om utmaningarna.

Byamötena gäller speciellt skolor på områden där elevmängden minskar och elevunderlaget från förr är litet.

– Hur ska vi hantera att elevantalet minskar samtidigt som timresurserna krymper på grund av att kommunen har sämre ekonomi? frågar Sundqvist.

Färre timresurser leder bland annat till att en lärare undervisar flera årskurser samtidigt under en lektion i en liten skola.

Framförallt Esseområdet och Sundby hör till de platser där det kan bli aktuellt med diskussionsmöten.

Det är inte aktuellt med möten i de byar där elevstatistiken är stabil, som till exempel i Lepplax, Kållby och Sandsund.

Byamötena kunde preliminärt ordnas under perioden januari–februari.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik har möte på tisdag 29 oktober. Nämndens föredragningslista. Det är § 64 Mellanrapport; Servicenätsutredning behandlar byamötena.

Tilläggsinformation: Utbildningsdirektören Rolf Sundqvist tel. (06) 7850 250, rolf.sundqvist@pedersore.fi.