Aktuellt Förslag: Planera frisbeegolfbana i Sandsund
4.11.2020
Person kastar frisbee mot en korg.

Det är en fullmäktigemotion som initierat utredningen om var man kunde planera en ny frisbeegolfbana i Pedersöre.

Förslag: Planera frisbeegolfbana i Sandsund

Tekniska nämnden föreslår att Pedersöre utreder möjligheterna och kostnaderna för att anlägga en frisbeegolfbana med 18 korgar i Sandsund. Det aktuella området på cirka tio hektar ligger på båda sidorna av Lodevägen nära Skutnabbavägen. Det är kommunen som äger marken som i nuläget inte har detaljplan.

Karta Motion om ny frisbeegolfbana PDF 62 KB.

Enligt kommunens mästare för yttre områden, Hans Björklund, skulle det bli aktuellt med en skogsbana, vilket innebär att en stor del av träden ska få stå kvar.

– Man skulle göra en viss gallring. Men en skogsbana ska innehålla träd. Det blir ju en diskussion med planeraren, i fall saken går vidare, säger Björklund.

I fall området detaljplaneras i framtiden, föreslår tekniska nämnden att frisbeegolfbanan flyttar till en annan plats i fall detaljplanen inte möjliggör att den förblir på samma ställe.

Förslaget är nämndens svar på en fullmäktigemotion som Viktor Kock lämnade in den 25 maj i år. Kock och övriga undertecknare föreslår i motionen att Pedersöre i samarbete med aktiva utövare utreder var kommunen kunde placera en frisbeegolfbana, på ett område som kommunen äger.

Nämndens förslag går nu vidare till kommunstyrelsen.

Lodevägen vid utfarten till Skutnabbavägen. Skog på båda sidorna av vägen.

Tekniska nämnden föreslår att man utreder om det är möjligt att planera frisbeegolfbanan på båda sidorna av Lodevägen,
nära utfarten till Skutnabbavägen.