Aktuellt Fullmäktigebeslut: Sundby skolas dras in
7.12.2020

Fullmäktigebeslut: Sundby skola dras in

Kommunfullmäktige har beslutat att Sundby skola dras in då den nya skolan för Bennäs, Östensö – och således också Sundby – är färdig. Den nya skolan beräknas vara inflyttningsklar om två år, vid årsskiftet 2022–2023.

Ärendet om Sundby skola var först på föredragningslistan under kommunfullmäktiges budgetmöte.

Utbildningsdirektören Rolf Sundqvist har förståelse för att ingrepp i skolnätet rör upp känslor. Han upplever ändå att diskussionen kunnat föras i en positiv anda. Kommunen ordnade ett välbesökt diskussionsmöte i Sundby i våras. Sundqvist har också diskuterat med hem- och skolaföreningen, och inför budgetmötet höll han en skild diskussion med några Sundbyföräldrar i kommungården. Sundqvist håller främst fram den sociala aspekten i en liten byskola.

– När en skola blir för liten kan det blir en utmaning att hitta kamrater. Det blir också utmanande för lärarna att hantera undervisningsgrupper med sammansatta klasser. En lärare kan ha upp till fyra klasser samtidigt, med olika stoff. Det blir en pedagogiskt utmanande situation. Lärarkåren är för en stängning, säger Sundqvist.

Christian Dahlin, ordförande för nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, fick efter fullmäktiges beslut om att Pedersöre bygger en ny skola för Bennäs och Östensö, signaler om att Sundby vill vara med i den processen.

– Visst har vi hela tiden vetat att Sundby skola är en liten skola och att den egentligen inte är livskraftig. Jag uppfattade faktiskt att det kom från flera föräldrar, att nu skulle vi gärna vara med. Då var det inga svårigheter för mig heller, vi diskuterade med Rolf (Sundqvist) att vi ska ha ett diskussionsmöte om det här. De var ju inte med från början, vi diskuterade ju bara Östensö och Bennäs, säger Dahlin.

Han tycker kommunen skapar en bra lösning för eleverna, en lösning som håller för en lång tid framåt.

Enligt SFP-gruppens ordförande Niclas Sjöskog är gruppen inte helt enig i frågan, men det finns en ganska stor enighet för att det är rätt läge att göra beslutet om att stänga Sundby skola nu, när en ny skola ska byggas i Bennäs.

– Det kommer inte att bli en stor skola jämfört med andra orter i landet. Men för våra förhållanden blir det en lagom stor skola, vi får skilda klasser för varje årskurs, vilket är bra. 

Både KD-gruppen eller SDP-gruppen ställde sig bakom förslaget. Men de framförde en del kritik, om brister i framförhållningen. 

– Det är ungefär ett år sedan vi satt här och diskuterade Bennäs-Östensö skola och det kom fram i något inlägg att vi inte diskuterade en centralskola utan en byskola. Vi replikerade då att det här är en centralskola som också kommer att beröra Sundby och kanske på sikt också Forsby. Det här tycker vi är lite av ett problem i fullmäktige – avsaknad av framförhållning, säger Pettersson.

Viktor Kock höll med Pettersson och efterlyser en bredare diskussion om skolnätet i fullmäktige.

– Vi skulle få mer framförhållning och när vi gör ingrepp i skolnätet skulle det kanske finnas en större förståelse i enskilda byar, om det finns en strategi. Vart gåt vi, vart är vi på väg, vad vill vi med skolnätet och vilka nödvändiga beslut måste vi ta de närmaste fem–tio åren, säger Kock.

Christian Dahlin replikerade med att tanken är att fullmäktige ska ha en aftonskola på våren, då de förtroendevalda ska diskutera hur kommunen går framåt i fråga om skolnätet.