Aktuellt I april är gränsen för evenemang tio personer
29.3.2021

I april är gränsen för evenemang tio personer

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt under förutsättningen att man kan trygga säkerheten genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020.

Beslutet är i kraft under perioden 1.4–30.4.2021.