Aktuellt Joksholmstunneln i Edsevö förlängs i sommar
30.5.2022
Flygbild över Edsevöområdet. Bilden visar omvägarna för gång- och cykeltrafik under byggarbetet längs stamväg 68 i Edsevö.
Ilmakuva Edsevön alueelta. Kuvassa jalankulku- ja pyöräliikenteen kiertotiet valtatie 68:n varrella,rakennustöiden aikana Edsevössä.

Den gula linjen visar omvägen för gång- och cykeltrafiken i Edsevö.

Joksholmstunneln i Edsevö förlängs i sommar

Arbetet att förbättra och utveckla stamväg 68 i Edsevö och Kållby framskrider enligt tidtabell. Tunneln för gång- och cykeltrafik i Edsevö förlängs i sommar, och i Kållby utförs massabyten och trumarbeten. Broarbetena slutförs på båda platserna i slutet av sommaren.

I Edsevö ska Joksholmstunneln under riksåttan förlängas med sju meter i sommar. Tunneln är öppen för fotgängare och cyklister under arbetets gång. Däremot är omvägen för gång- och cykeltrafiken i bruk i Edsevö tills ändringsarbetena på stamvägen är slutförda och de nya vägförbindelserna öppnas för trafik.

– Arbetet har som helhet framskridit enligt planerna. Pelarna under Holmvägens viadukt är gjutna och ställningsarbetet har inletts, berättar projektchefen Pasi Kivioja vid Trafikledsverket.

Korsningsbron och de nya gång- och cykellederna blir klara i slutet av sommaren. Entreprenaden omfattar också gång- och cykelleden på Hotellvägen samt en breddning av ramperna i den planskilda korsningen.

I Kållby kan man redan ana siluetten av den nya bron. Brolocket gjuts i slutet av juni. Vägbottnen öster om bron förstärks med hjälp av massabyten från och med maj. Västerut ersätts Vadbäcksbron vid Sale med två trummor i juni. Så längs det arbetet pågår passerar trafiken längs omvägar.

Stamvägens nya sträckning i Kållby tas i bruk i augusti, då den gamla bron rivs. I slutet av sommaren färdigställs förbindelsevägar och gator samt bullerräcken och nya busshållplatser.

Hela renoveringsprojektet längs stamvägen slutförs under hösten.

Projektet på webben: https://vayla.fi/sv/sv-68-pedersore

Bilden visar hur byggarbetet vid järnvägsbron i Kållby påverkar trafiken i sommar.
Kuvassa näkyy kuinka Kolpin uuden rautatiesillan rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen tänä kesänä.

Bilden visar hur broarbetet påverkar trafiken i Kållby.