Aktuellt Kommunalvalskandidaterna har fått sina nummer
14.5.2021

Kommunalvalskandidaterna har fått sina nummer

I kommunalvalet 13.6.2021 väljs 35 medlemmar till kommunfullmäktige för perioden 2021–2025.
Nedan är kandidaterna uppräknade enligt parti och röstnummer.

Kristdemokraterna i Finland (KD) – Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

2. Backlund Christian, rektor, klasslärare

3. Backlund Roger, lagerförman

4. Björkskog Eva, sjukskötare

5. Björkskog Nils-Erik, chaufför

6. Borgmästars Monica, diakoniarbetare

7. Brännbacka Linda, lärare

8. Byggmästar Martin, akutvårdare

9. Eklund Mika, lagerarbetare

10. Enell Mikael, jord- och skogsbrukare

11. Fagerholm Mona, sjukskötare

12. Finne Benita lärare, pensionär

13. Forsell Pia, kvalitetschef, lokalvårdare

14. Granholm Erica, närvårdare

15. Granholm Matilda, barnträdgårdslärare

16. Grankulla Anja, företagshälsovårdare, företagare 

17. Gäddnäs Anna, egenföretagare

18. Hjulfors Adam, studerande

19. Häggman Göran, företagare

20. Joskitt Helena, församlingssekreterare, jordbrukare

21. Kung Tony, student

22. Käld Markus, Business Unit Manager

23. Lantto Esa, logistiikkatyöntekijän

24. Lantto Lotta, barnledare

25. Lasén Mikael, jordbrukare

26. Lassfolk Herman, barnledare

27. Lindfors Ralf pensionär, vedförsäljare

28. Nybacka Matias, projektingenjör

29. Nylund Marjo, matematiikan opettaja, FM

30. Nyman Johannes, ekonom, försäljare

31. Pettersson David, chaufför

32. Pettersson Jakob, studerande

33. Pettersson Roger, inköps- och produktutvecklingschef 

34. Snellman Bernt, transportledare

35. Snellman Camilla, sjukskötare

36. Snellman Jan-Anders, svetsare

37. Snellman Johanna, närvårdare, ergoterapeut

38. Stenman Jonny, järnvägsmontör

39. Södö Siv, kock, studerande

40. Thors Anders, företagare, VVS-ingenjör

41. Verkasalo Jonna, närvårdare

42. Vähäkangas Mathias, köttstyckare

43. Östman Ronny, arbetsplatschef, byggnadsingenjör

 

Finlands Socialdemokratiska Parti / Suomen Sosiaalidemokrattinen Puolue (SDP + VIHR)

44. Björklund Elisabeth, pensionär

45. Finne Jonas, metallarbetare

46. Hägglund Maila, pensionär

47. Härmälä Elin, ekonom

48. Kock Viktor, politices magister, verksamhetsledare 

49. Källman Carl-Johan, fordonsmekaniker

50. Laihorinne Elin, studerande

51. Norrena Mikael, service- och underhållstekniker 

52. Ormiskangas Jari, hitsari

53. Paluste Heidi, venerakentaja, puuseppä

54. Parttimaa Teijo, NDT-tarkastaja

55. Uusivirta Eija, muovityöntekijä 

 

Gröna förbundet / Vihreä liitto (SDP + VIHR)  

56. Snellman Thomas, landsbygdsutvecklare, maaseudun kehittäjä

 

Svenska folkpartiet i Finland / Suomen ruotsalainen kansanpuolue

57. Adler Lilian, närvårdare, lokalvårdare

58. Björk Niclas, inredningssnickare, teamledare

59. Björklund Tommy, HR-chef

60. Bonde Petter, köpman

61. Borgmästars Yvonne, pedagogie magister

62. Carlstedt Anders, köttförädlare, slaktare

63. Dahlin Christian, ingenjör, pensionerad lektor

64. Ekman Stephan, ingenjör, personalchef

65. Enqvist Ann-Christine, ämneslärare, fil.mag.

66. Eriksson Roger, pensionär, pens. lektor

67. Forsblom Greger, verksamhetsledare, jordbrukare 

68. Grön Paulina, speciallärare, företagare

69. Hjulfors Bernhard, egenföretagare

70. Holmäng Johanna, barnmorska

71. Häger Glenn, företagare

72. Häggman Roger, jordbrukare

73. Häll Tarja, ekonomiadministratör

74. Högland Ida, byggarbetare

75. Ingerström Andreas, jordbrukare, agrolog

76. Isakas Peter, lantbruksarbetsledare

77. Jansson Mikaela, pedagogie magister

78. Kentala Lisa, specialsakkunnig inom kosthåll, ruokapalvelun erityisasiantuntija

79. Lasén Joakim, studerande

80. Lillqvist Anja, bespisningschef, tf. kosthålls- och städchef

81. Lindqvist Eva, närvårdare

82. Lönnbäck Riitta, pens. överskötare, magister i hälsovetenskaper

83. Löv Jonas företagare, jordbrukare

84. Muukkonen Marina, studentmerkonom

85. Myrevik-Eklund Nina, hälsovårdare

86. Nikolli Elgerta, kock

87. Norrbacka Henrik, företagare

88. Nylund Jakob, teologie studerande

89. Nyman Franz, privatföretagare

90. Portin Anders, programutvecklingsingenjör

91. Roslund-Nordling Camilla, socionom (YH), rådgivare

92. Sandbacka Markus, företagare

93. Sandström Olav, egenföretagare, vikarierande lärare

94. Sandvik Barbro, lärare

95. Sjöskog Lina, närvårdare, studerande i hälsovetenskaper

96. Sjöskog Niclas, jordbrukare

97. Snellman Patrik, byggmästare

98. Snårbacka-Gunell Mari, närvårdare

99. Sten Christine, musikpedagog

100. Stenmark Tore, bonde, pensionär

101. Svarvar Andreas, verkställande direktör

102. Vik-Hästbacka Carita, politices magister, pensionär

103. Östergård Jan-Olof, chaufför