Aktuellt Kommundirektören föreslår skattehöjning
25.10.2019

Kommundirektören föreslår skattehöjning

Kommundirektören Stefan Svenfors föreslår att Pedersöre höjer skatteprocenten med en halv procentenhet, från 20,5 till 21 procent år 2020.

Skattehöjningen är nödvändig för att få nästa års budget i balans, uppger ekonomi- och utvecklingsdirektören Jan-Erik Backa. Det här året ser underskottet ut att bli 3,5 miljoner euro.

– Vi borde få ett överskott nästa år, eftersom vi har två års underskott på över fem miljoner euro att ta igen. Höjer vi inte skatten är vi på minus igen 2020, säger Backa.

I rambudgeten för 2020 har Pedersöre räknat med ett underskott på 0,2 miljoner euro med oförändrad skatteprocent. Sedan dess har läget ändrat och Pedersöre beräknas få totalt 1,3 miljoner mer i statsandelar och skatteinkomster jämfört med rambudgeten.

Men eftersom sammanställningen av sektorernas budgetförslag visar att verksamhetens kostnader överstiger rambudgeten med 1,7 miljoner euro, skulle budgeten ändå landa på ett underskott på nästan 0,6 miljoner euro med oförändrad skatteprocent.

En skattehöjning med 0,5 procentenheter höjer Pedersöres skatteinkomster med cirka 0,7 miljoner. Det skulle innebär ett litet överskott på 0,2 miljoner euro år 2020.

Kommunstyrelsen behandlar förslaget om skattehöjning på måndag 28 oktober.

Fastighetsskatteprocenten föreslås förbli oförändrad.

Tilläggsinformation: ekonomi- och utvecklingsdirektören Jan-Erik Backa (06) 7850 113, jan-erik.backa@pedersore.fi.