Aktuellt Kommunen arrenderar ut åkermark
30.10.2020
En L-formad åker som kommunen arrenderar ut vid Sursik i Bennäs.

Åkern i mitten på bilden är 4,21 hektar stor, och kan arrenderas för kommande odlingssäsonger.

Kommunen arrenderar ut åkermark

Pedersöre kommun arrenderar ut totalt 120 hektar åkermark för odlingssäsongerna 2021-2025. Marken arrenderas ut i befintligt skick.

Det finns ett fastslaget minimipris för vissa skiften. Kommunen har rätt att anta eller förkasta givna bud.

Slutna bud skickas senast måndagen den 16 november 2020 kl. 16.00 via den elektroniska blanketten som finns på kommunens webbplats Boende & miljö/Tomter/Åkermark arrenderas ut.

Där finns också kartor över de aktuella områdena.

Info om kartorna ger Tage Back, tel. 06 7850 325 eller 050 5625 711, tage.back@pedersore.fi.

Info om områdena ger Hans Björklund, tel. 050 5545 726, hans.bjorklund@pedersore.fi.