Aktuellt Kommunen fortsätter gallra skog i Sandsund
2.11.2022

Kommunen fortsätter gallra skog i Sandsund

Kommunen fortsätter att gallra sin skog på bostadsområdet i Sandsund.

Det handlar om fyra grönområden som gränsar till Nya Bennäsvägen, Portinsvägen och Liljelundsvägen, Lillsandsundvägen samt Jutvägen. Syftet är att skapa en mer parkliknande skog och ge kvarvarande skogsbestånd möjlighet att utvecklas. Det gäller också att stormsäkra skogen och förebygga att det uppstår skador när det blåser hårt.

Gallringen sker både med tanke på skogsbeståndets bästa, och på basis av önskemål från boende på området.

– En ny sak som dykt upp är att invånare vill att vi skapar bättre förutsättningar för solpaneler, säger kommunträdgårdsmästaren Hans Björklund.

Gallringen sker när marken är frusen, för att minimera risken för skador och spår i terrängen.

På kartan nedan ser du de områden som berörs (märkta i grön färg). Kartan i PDF-format, 864 kb.

Tilläggsuppgifter: Kommunträdgårdsmästaren Hans Björklund, (06) 7850 167, 050–55 45 726, hans.bjorklund@pedersore.fi.

En karta som visar de fyra områden som kommunen gallrar skog på i Sandsund.