Aktuellt Kommunen stöder ishallen med 40 000 euro
30.8.2022
Ishallen med parkerade bilar längs hallens långsida.

De höga elpriserna har försämrat ishallsbolagets ekonomi.

Kommunen stöder ishallen med 40 000 euro

Kommunstyrelsen beslöt i måndags att bevilja ett extra understöd på 40 000 euro till Pedersöre ishall ab. Ishallens verksamhet är tillbaka på samma nivå som före pandemin men de stigande elpriserna gör att verksamheten inte går runt. Ishallsbolagets ekonomi har försämrats drastiskt och bolaget har akuta likviditetsproblem.

– Under normala förhållanden skulle bolaget inte ha några bekymmer. Jag hoppas att summan på 40 000 euro räcker året ut men det beror förstås på hur elpriserna utvecklas, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Kommunstyrelsen beslöt också att återbetala fastighetsskatten för år 2022, sammanlagt 4 612,53 euro, till Pedersöre ishall. I första skedet betalar kommunen ut ersättning för den första raten, 2 306,20 euro. Resten betalas när bolaget uppvisar kvitto över betald skatt. Bidraget tas från anslaget för föreningsbidrag.

Ishallsbolaget hade anhållit om återbetalning med motiveringen att motsvarande föreningsägda idrottsanläggningar i kommunen har befriats från fastighetsskatt i och med att fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund är 0,00 procent.