Aktuellt Markbyte godkänt efter omröstning
22.10.2019

Markbyte godkänt efter omröstning

Kommunen byter till sig mark vid Pedersheim i Bennäs. Kommunfullmäktige godkände markaffären i måndags. Men det krävdes två omröstningar.

I markbytet får kommunen ett cirka två hektar stort område vid Skrufvilagatan intill Pedersheim. I utbyte ger Pedersöre markägaren ett 3,9 hektar stort åkerområde intill Bennäs å i utbyte. Dessutom betalar kommunen en mellanpenning på 72 000 euro.

Ärendet orsakade många inlägg i debatten och det blev två omröstningar. En oenig kristdemokratisk grupp gick hårt åt priset och föreslog en remittering, för att kommunens markförhandlare skulle kunna omförhandla priset.

Gruppordförande David Pettersson påpekade att också KD är frustrerad över den utdragna processen, men:

– Det finns säkert goda möjligheter att omförhandla priset och komma med ett nytt förslag till fullmäktige till nästa möte. Vi tycker att man kan byta markområdena utan mellanpenning. Vi ger bort dubbelt mera mark än vad vi får, sade Pettersson.

SDP-gruppen gav via Viktor Kock sitt stöd för en remittering.

I omröstningen stödde 25 ledamöter fortsatt behandling, nio röstade för remittering. En röst var blank.

I den fortsatta behandlingen föreslog Viktor Kock (SDP) att markbytet skulle förkastas. Han förundrade sig över att kommunfullmäktige inte skulle diskutera var den nya skolan för Bennäs-Östensö ska placeras, trots att det i kommunstyrelsens protokoll står att skolan föreslås placeras på en tomt intill Pedersheim, förutsatt att fullmäktige godkänner en markaffär som överför området i kommunens ägo.

– Vi diskuterar alltså ett markköp, men vi diskuterar även en skolplacering. I beredningen jag nyss läste upp står att andra alternativ har utretts grundligt. Jag har själv varit i kontakt med markägare kring Sursikområdet vilka har varit beredda att sälja mark till kommunen, något som vi i fullmäktigesalen har efterlyst. Jag har fortfarande inte fått ta ställning till ett markköp kring Sursik. Nu har vi i stället ett förslag om markköp bredvid Pedersheim där vi betalar sex euro kvadratmetern för åkermark. Vi säljer tomter för sex euro per kvadratmeter. Då är kommunaltekniken färdig och planeringen är gjord. Nu ska vi köpa för sex euro kvadratmeter, planera själva och bygga kommunalteknik. Jag föreslår att vi förkastar förslaget till köp av mark, sade Kock.

Han fick understöd av David Pettersson (KD) och Markus Sandbacka (SFP).

Joakim Lasén (SFP) ville däremot få slut på velandet.

– Vi har ingen optimal skoltomt och det får vi inte med det här markköpet heller. Det viktigaste är att barnen i Bennäs och Pedersöre får gå i en bra och frisk skola. Det är för barnen vi bygger. Så nu köper vi den här marken, sade Lasén.

Kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom (SFP) fick sista ordet. Han uttalade sitt förtroende för kommunens tjänstemän som markförhandlare.

– De har gjort ett bra arbete och jag tycker vi ska göra det här markbytet, sade Forsblom.

I omröstningen vann styrelsens förslag med 25 röster mot 10 röster för Kock.

Fullmäktigemötet går att se i efterhand på Youtube.

Text: Malin Henricson, informatör