Aktuellt Kommunfullmäktige sammanträder på måndag
29.4.2019

Kommunfullmäktige sammanträder på måndag

Kommunfullmäktige i Pedersöre har möte måndag 29 april klockan 19.

Mötet sänds direkt i Pedersöre kommuns Youtube-kanal på adressen https://www.youtube.com/channel/UCq7uXz3O3tD-2fDYAS-BLsg

Ärendelista:

§ 23 Sammanträdets öppnande

§ 24 Val av två protokolljusterare

§ 25 Svar på motion om planläggning i Bennäs, Lövö, Östensö och Katternö

§ 26 Fastställande av inlösningspris för tomt och beviljande av tilläggsanslag för inköp av aktier, BSK Estate Ab

§ 27 Val av revisionssammanslutning 2019-2022