Aktuellt Kommunkansliets service sommaren 2019
1.7.2019

Kommunkansliets service sommaren 2019

Blommande prästkrage.

Trevlig sommar!

Under tiden 1.6–31.8.2019 är kommungården i Bennäs öppen måndag till fredag kl. 8–15, förutom under veckorna 28–30 (8.7–28.7), då kommunkansliet i Bennäs inklusive byggnadsinspektionen och kommunens växel samt kulturavdelningens kansli i kulturhuset AX håller stängt.

Vecka 28–30 kan följande telefonnummer kontaktas vid brådskande ärenden:

Avbytarservicens jourtelefon 050–562 5709.

Felanmälningar, vatten och avlopp 044–585 0165.

Felanmälningar, kommunaltekniska störningar och vägunderhåll tekniska@pedersore.fi

Sommaröppet daghem är Daghemmet Hoppetossan i Sandsund, tel. 044-755 7045.

Kungörelser och handlingar i anslutning till dem finns till påseende på kommunens webbsida www.pedersore.fi under länken Kungörelser, föredragningslistor och protokoll.

Trevlig sommar!