Aktuellt Lappfors utlåningsstation stängs i sommar
17.2.2023
Bibliotekshyllor och böcker samt en lånedisk. Lappfors utlåningsstation.

Lappfors utlåningsstation stängs permanent den 1 juli 2023. Foto: Katarina Barkar.

Lappfors utlåningsstation stängs i sommar

Lånen vid Lappfors utlåningsstation är för få. Biblioteksenheten stängs för gott den 1 juli 2023.

Kultur- och fritidsnämnden fattade stängningsbeslutet på sitt möte i torsdags, men diskussionen har pågått länge. Det finns ett principbeslut från 2018 som säger att en biblioteksenhet, vars utlåning underskrider 3 500 lån/år tre år i rad, ska stängas. Den smärtgränsen har Lappfors utlåningsstation underskridit med marginal åren 2019–2022. I fjol bokförde enheten 2 095 lån.

Utlåningsstationen har hållit öppet sex timmar per vecka under vinterhalvåret, och sex timmar varannan vecka under de tre sommarmånaderna. Enheten är resurskrävande på grund av materialtransporter, och det har varit svårt att få personalstyrkan att räcka till.

Bibliotekschefen Solveig Hortans bedömer att stängningen gynnar kommunens målsättning att upprätthålla en stark biblioteksverksamhet som kan svara på de krav som biblioteket möter i dag.

Kultur- och välfärdschefen Ulrika Stenmark påpekar att biblioteket har ett ansvar att fördela resurserna så att de kommer så många som möjligt till nytta. Då finns det tyvärr inte förutsättningar att fortsätta verksamheten i Lappfors i nuvarande form.

– Vi förstår om de som använder enheten i Lappfors upplever beslutet som tråkigt. Vi har haft trogna kunder som regelbundet besökt enheten. Och vi hoppas förstås att vi kan erbjuda de här kunderna bibliotekservice i andra former och på andra enheter, säger Stenmark.

Kunderna i Lappfors hänvisas främst till Överesse bibliotek som flyttade till nya och ändamålsenligare lokaler 2022. Utbudet i Överesse är större och dessutom har enheten meröppet, vilket ökar flexibiliteten för användarna. Kunderna i Lappfors har också möjlighet att använda Pedersörebibliotekens elektroniska tjänster.

Nämndmedlemmen Glenn Häger föreslog på mötet att utlåningsstationen inte ska stängas. Hans förslag fick inget understöd. Häger anmälde avvikande åsikt till protokollet.

 

Lappfors utlåningsstatatistik 2019–2022:

  • 2019: 3 393 lån
  • 2020: 1 527 lån
  • 2021: 2 287 lån
  • 2022: 2 095 lån

Mer information ger kultur- och välfärdschefen Ulrika Stenmark, 06-7850 284, ulrika.stenmark@pedersore.fi.