Aktuellt Lite lindrigare restriktioner i november
23.10.2020

Lite lindrigare restriktioner i november

Förbudet mot sammankomster med över tio personer fortsätter inom Vasa sjukvårdsdistrikt i november - men det finns lättnader. Det är möjligt att samla upp till 50 personer om man kan trygga säkerheten.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland konstaterar att den snabba smittspridningen bland befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt har avstannat. Därför har regionförvaltningsverket sett över bestämmelserna för offentliga sammankomster.

För kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt är sammankomstbegränsningen ännu 10 personer i november. Det är ändå möjligt att ordna tillställningar och sammankomster med högst 50 personer - om man kan garantera säkerheten i dem. 

Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta beslut som är striktare eller kompletterar regionförvaltningsverkets begränsningar. Om läget väsentligen förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av beslutet att begränsa sammankomsterna.

Säkerheten i offentliga tillställningar och sammankomster ska tryggas med hjälp av begränsning av kundantalet, säkra avstånd och hygienanvisningar.

Läs hela Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut 23.10.2020.

Mer information:

regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield (tfn 0295 018 587, e-post laura.blafield@rfv.fi).

Coronainfo ger råd i frågor som gäller restauranger och evenemang: e-postadress: koronainfo@avi.fi och telefonnummer: 0295 016 666, mån-fre klockan 8–11.30 och 12.30–16

Svar på vanliga frågor

Institutet för hälsa och välfärd