Aktuellt Max sex personer på offentliga tillställningar
1.3.2021

Max sex personer på offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst sex (6) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020.

Beslutet är i kraft under perioden 2.3–31.3.2021.