Aktuellt Miljöhälsan Kallan meddelar: Jakobstads vattens dricksvatten måste kokas
23.4.2024
Vattendroppe.

Miljöhälsan Kallan meddelar: Jakobstads vattens dricksvatten måste kokas

23.4.2024, kl. 16:00

Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad och södra delar av Larsmo kommun med hushållsvatten. I ett vattenprov som togs 22.4.2024 har det konstaterats koliforma bakterier. Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 minuter.

Vattenbolaget kommer att inleda effektiverad klorering av hushållsvattnet och det kommer att förekomma en starkare lukt av klor än vanligt. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet.

Man kan tvätta sig som normalt med vattnet och man kan diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskningen.

Miljöhälsan Kallan kommer att ta nya prov på onsdag 24.4.2024.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare.

Mer information fås av:

Annika Porthin, chef för miljöhälsovården, 050 502 2049
Mia Hautala, hälsoinspektör, 050 362 3479