Aktuellt Motionslotteriets vinnare
17.5.2022

Motionslotteriets vinnare

Under perioden november 2021–mars 2022 noterades 20 433 motionsprestationer i kommunens motionslådor. 

Följande personer har genom lottdragning vunnit pris (presentkort á 40 €). Priserna kan hämtas från huvudbiblioteket i Bennäs.

  • Lilian Enlund, Manners
  • Lena Ede, Vilobacka
  • Bjarne Påvall, Stortalle
  • Robin Eklund, Stortalle
  • Margaretha Eriksson, Sandsund
  • Thomas Lund, Sisbacka
  • Johan Wallgren, Heimbacka
  • Sten Back, Forsby Kullas
  • Anett Häggblom, Bergö
  • Elisabeth King, Nådjärvvägen

Grattis till vinnarna!