Aktuellt Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik väljer skolpsykolog
4.6.2019

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik väljer skolpsykolog

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik och den svenska sektionen sammanträder onsdag 5.6.

På agendan finns bland annat val av skolpyskolog, nya lokaler och grupper inom småbarnspedagogiken från och med hösten 2019, beslut om skolnätsutredning och ett eventuellt namnbyte för Kyrkoby skola.

Du kan läsa nämndens föredragningslistan i Tweb via den här länken och svenska sektionens föredragningslista via den här länken.