Aktuellt Vägbelysning byts till ledlampor för 100 000 euro
12.5.2022
Ny vägbelysning längs Gamla Bennäsvägen i Sandsund.

På Gamla Bennäsvägen i Sandsund är lampbytet redan genomfört.

Vägbelysning byts till ledlampor för 100 000 euro

Pedersöre byter metodiskt ut gamla kvicksilverlampor mot energieffektiva ledlampor längs vägarna i kommunen. I årets budget finns 100 000 euro som är öronmärkta för lampbyte på bestämda vägavsnitt.

T ex 19 000 euro är reserverat för delar av Gamla Bennäsvägen i Sandsund, där lampbytet redan är genomfört. Också Åvist, Tallbacka och Sisbacka finns med på årets åtgärdslista.

– Ledlamporna förbrukar mindre el, men dessutom går det inte längre att få tag i nya brännare till kvicksilverlamporna, säger vägmästaren Stefan Hellund.

Pedersöre ansvarar för totalt cirka 3 200 belysningspunkter på kommunens egna detaljplaneområden, enskilda vägar och statens vägar. Av dem är cirka 2 000 stycken fortfarande kvicksilverlampor. Längs kommunens gator är cirka 70 procent av vägbelysningen ledlampor. De flesta kvarvarande kvicksilverlamporna finns på Överesse och Purmo detaljplaneområden.

När det gäller utbyggnaden av vägbelysningen har tekniska nämnden höjt bidraget till enskilda väglag som bygger ut vägbelysningen. Tidigare gav kommunen ett bidrag på 170 euro/ljuspunkt. På nämndens senaste möte höjdes summan till 300 euro per ljuspunkt. De bidragsansökningar som gäller utbyggnad av vägbelysningen i Degernäsvägen i Sundby och Hummelholmsvägen i Lepplax tas upp i samband med att budgeten för nästa år görs upp.