Aktuellt Nykarleby Kraftverks dricksvatten måste inte längre kokas 
2.10.2023
Vattenkran.

Nykarleby Kraftverks dricksvatten måste inte längre kokas 

Miljöhälsan Kallan meddelar att Nykarleby kraftverks hushållsvatten inte längre behöver kokas.

Uppmaningen som utfärdades 29.9.2023, om att koka Nykarleby Kraftverks mat- och dricksvatten, är inte längre i kraft. I proverna som togs fredag 29.9.2023 har inga bakterier kunnat påvisas.

Mer information fås av:

Maria Lassus-Jensen, t.f. chef för miljöhälsovården, 050 370 8053

Susanne Jankens, hälsoinspektör, 050 302 9079