Aktuellt Pälsdjursuppfödare ska ansöka om avbytarservice för 2023
19.10.2022

Pälsdjursuppfödare ska ansöka om avbytarservice för 2023

De pälsdjursuppfödare som önskar rätt till avbytarservice år 2023 ska lämna in en skriftlig ansökan senast 31.10.2022. Blanketten ”Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm” har skickats per post.

Ange på blanketten om er pälsfarm ämnar anlita den lokala enhetens avbytarservice eller om ni själva ordnar servicen. Dessutom ska ni ange om ni söker rätt att använda avgiftsbelagd extraledighet, vilket dock inte förpliktar er att använda extraledighet.

Fyll i blanketten omsorgsfullt tillsammans med de andra företagare som ansöker om rätt till avbytarservice på samma pälsfarm.

Blanketten kan också fyllas i på LPA:s webbplats. Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till Avbytarservice, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. 

Semesterdagar och timmar år 2023

Varje pälsdjursuppfödare som ansökt om avbytarservice får ett personligt beslut från oss om sin rätt till avbytarservice. Beslutet innehåller uppgifter om antalet semesterdagar och extraledighetstimmar år 2023, storleken på den avgift som tas ut för extraledighet och den maximiersättning som kan betalas för själv ordnad avbytarservice.

En pälsdjursuppfödare ska lämna förslag till den lokala enheten om tidpunkten för en avbytartjänst i ett så tidigt skede som möjligt, dock senast två månader före tidpunkten för avbytartjänsten. Det lönar sig att redan i ansökan ange de semestertidpunkter som ni vet om.