Aktuellt Pedersöre deltar i miljonprojekt – barn och ungas delaktighet i fokus
5.2.2021

Pedersöre deltar i miljonprojekt – barn och ungas delaktighet i fokus

Pedersöre har tillsammmans med Riihimäki, Tavastehus, Vasa och Kristinestad fått statsunderstöd för ett gemensamt digitaliseringsprojekt, vars målsättning är att permanent förbättra kommunens tjänster och verksamhetssätt med kommuninvånarna i fokus.

Finansministeriet stöder samprojektet Avoin kunta: toiminnan strateginen uudistaminen asukas keskiössä, på svenska ungefär Den transparenta kommunen, en strategisk reform av verksamheten med invånaren i centrum, med en dryg miljon euro. Projektet pågår från januari 2021 till oktober 2022.

– Vi inleder olika experiment och uppmuntrar och utbildar våra medarbetare att utveckla sitt eget jobb tillsammans med invånarna, säger Kari Ora, Riihimäki stads ekonomi- och förvaltningschef.

De deltagande kommunerna strävar efter att permanent förnya sina arbetssätt och göra sin serviceproduktion invånarfokuserad. Fokus ligger främst på att digitalisera bildnings- och välfärdstjänsterna, delaktigheten och möjligheterna att distansarbeta. Samtidigt vill kommunerna förbättra barns och ungdomars möjligheter att delta i beslutsfattandet.

– Vi skapar modeller och elektroniska verktyg för en öppen och inkluderande verksamhet och ändrar arbetskulturen så att så många som möjligt agerar transparent i sitt arbete, säger Ora.

De deltagande kommunerna kommer att ha lite olika fokus. Pedersöre tar fasta på sitt utvecklingsarbete med Unicefs modell Barnvänlig kommun och kommer att satsa på att utveckla dialogen med barn och ungdomar och skapa möjligheter för dem att vara delaktiga och påverka beslut som berör dem. Referensgruppen är i det första skedet de finskspråkiga barnen i årskurserna 1–6, men tanken är projektet ska omfatta alla kommunens barn och unga i ett senare skede.

– Vi ger oss ut på lite okända vatten och kommer att experimentera och testa möjligheter att öka barns och ungas delaktighet. I skolorna är man redan van att jobba på det sättet och det har visat sig vara mycket betydelsefullt. Men det finns inte så mycket tidigare erfarenhet av det här mellan olika aktörer på kommunnivå. Vi funderar på en sorts kommunapplikation, men det kan också bli något helt annat, säger Mika Järvinen, skoldirektör för det finska skolväsendet i Pedersöre.

Syftet med Finansministeriets understöd är ​​främja digitalisering som förnyar kommunernas verksamhetssätt och kundorientering och potentiellt leder till kostnadsbesparingar. Finansministeriet stöder totalt 29 projekt, varav de flesta är kommunala samarbetsprojekt.

Tilläggsinformation:

Mika Järvinen, skoldirektör för det finskspråkiga skolväsendet, Pedersöre kommun, tfn +358 44 755 7603

Kari Ora, ekonomi- och förvaltningschef, Riihimäki, tfn +358 50500 19 45

Jouni Jäkkö, informationshanteringschef, Tavastehus tfn +358 50 465 8242

Suvi Aho, regionservicechef, Vasa stad, tfn +358 50 326 8877

Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, förvaltningssekreterare, Kristinestad, tfn +358 40 675 5011