Aktuellt Pedersöre växer – nästan 100 fler invånare på ett år
4.2.2021
Ett diagram som visar befolkningssiffrorna. 2017: 11 067 invånare, 2018: 11 084, 2019: 11 016, 2020: 11 81 och 2021: preliminärt 11 180 invånare.

Diagrammet visar en stigande befolkningsökning efter svackan 2019.

Pedersöre växer – nästan 100 fler invånare på ett år

Enligt preliminära uppgifter var Pedersöreborna 11 180 stycken vid årsskiftet – nästan exakt 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol. 

Årets befolkningssiffror (per 3.1.2021) är än så länge inofficiella, men trenden under fjolåret är ändå så pass tydlig att kommunen kan tala om en rejäl befolkningstillväxt. Vid årsskiftet 2019–2020 var Pedersöreborna 11 081 stycken, och ett år senare alltså preliminärt 99 fler – 11 180.

Jämfört med 1.1. 2019 är tillväxten än mer markant.  Då var invånarantalet nere på 11 016 personer.

Siffrorna glädjer kommundirektören Stefan Svenfors. Prognosen överstiger med råge Pedersöres målsättning att öka med 50 invånare varje år. 

– Kategorin över 30-åringar ser ut att växa vilket torde innebära att unga familjer hittar tillbaka till Pedersöre. Det är väldigt postivit och något som vi strävat efter under en lång tid, säger Svenfors.

Den officiella befolkningssiffran brukar klarna i februari/mars.