Aktuellt Pedersöre siktar på ökad barnvänlighet
28.8.2019

Pedersöre siktar på ökad barnvänlighet

Johanna Holmäng och Catarina Herrmans står på Skrufvilagatan i Bennäs.
Johanna Holmäng är initiativtagare till kommunens ansökan om att få delta i Unicefs mall för en barnvänlig kommun. Catarina Herrmans ska fungera som kontaktperson.

Pedersöre lämnar den här veckan in sin ansökan om att få delta i Unicefs modell för en barnvänlig kommun. Modellen är ett verktyg som hjälper kommuner att ta barnens rättigheter i beaktande i sitt utvecklingsarbete.

Kommunfullmäktige gav klartecken för kommunens ansökan på måndagskvällens möte.

Chefen för småbarnspedagogik, Catarina Herrmans, utsågs till kontaktperson mellan kommunen och Unicef, medan kommunens Lape-grupp är koordineringsgrupp för arbetet.

Unicef förutsätter att kommuner som deltar i programmet förbinder sig till att främja barnens rättigheter i kommunens beslutsfattande, förvaltning och service. Kommunens kontaktperson och koordineringsgruppen ska också ha tillräckliga resurser och arbetstid för att ta sig an utvecklingsarbetet.

I modellen betonas barnets rättigheter att delta i och påverka beslut som gäller barnet. Eftersom barnet är en kommuninvånare, gäller alla kommunala ärenden också barn. Barnet ska ha möjlighet att säga sin åsikt om hur den kommun som barnet lever i, ska se ut.

Arbetet startar på våren

Om Pedersöres ansökan godkänns – det klarnar i november – startar samarbetet med Unicef på våren 2020. Det handlar först om att kartlägga kommunens nuvarande situation och definiera vilka delområden Pedersöre vill utveckla och hur. Efter två år ska kommunens utvärdera resultaten och rapportera till Unicef. Efter det här avgör Unicef om Pedersöre får utmärkelsen ”Barnvänlig kommun”.

Pedersöres ungdomsråd ställer sig positivt till kommunens ansökan, förutsatt att kommunen avdelar tillräckligt med personalresurser för att kommunen ska kunna uppfylla modellens kriterier. Kommundirektören Stefan Svenfors tycker ungdomsrådet ringar in pudelns kärna.

– Det är viktigt att vi strävar efter en utveckling som ger barnen rätt att göra sina röster hörda. Vi ska inte göra det här för att få en fin stämpel i protokollet, utan faktiskt ta det på allvar, säger Svenfors.

Han erkänner att det i början av beredningsarbetet fanns dubier, eftersom det vid första anblicken verkade vara ett omfattande arbete.

– I sådana sammanhang måste man alltid bedöma vad vi har för resurser. Men det handlar om att implementera ett sätt att tänka. Det är en pågående process och ett långsiktigt arbete inte bara i förvaltningen, utan också i det politiska beslutsfattandet, fortsätter han.

Se barnet som jämbördig

Ansökan om att få delta i programmet startade med en motion med fullmäktigeordförande Johanna Holmäng (SFP) som första undertecknare i december 2018. Holmäng är medveten om att Unicef har hårda krav på de kommuner som eftersträvar utmärkelsen.

– Jag tror att Pedersöre har kapacitet att klara av dem. Personalen är motiverad att gå med i programmet, säger hon.

Hon påpekar att Pedersöre redan på många sätt är en barnvänlig kommun, och att utvecklingsarbetet kommer att bekräfta det.

– Jag vill att vi ska se barnet som en jämbördig invånare. Det här blir ett sätt för oss att gå igenom våra egna strukturer och stärka upp dem ytterligare.

Om Pedersöre erhåller utmärkelsen ”Barnvänlig kommun” är den i kraft två år. Utmärkelsen betyder inte att arbetet är färdigt, utan kommunens förbinder sig att fortsätta arbetet.

Tilläggsuppgifter:

Kommundirektör Stefan Svenfors, stefan.svensfors@pedersore.fi, tfn 050-5120 420.

Chefen för småbarnspedagogik Catarina Herrmans, catarina.herrmans@pedersore.fi, tfn 044-5850 201.

Fullmäktiges ordförande Johanna Holmäng, johanna.holmang@pedersore.fi, tfn 050 337 7093.

 

Text och foto: Malin Henricson, informatör