Aktuellt Rekordstora investeringar i Pedersöre nästa år
30.11.2022
Skiss över nya Sandsund skola, skede 1.

Byggandet av Sandsund skola inleds 2023.

Rekordstora investeringar i Pedersöre nästa år

Pedersöre bygger och investerar som aldrig förr det kommande året. Budgetförslaget för 2023 innehåller investeringar för 14,1 miljoner euro, främst i två skolbyggen. Men det innebär också att skuldsättningen når nya höjder.

Kommundirektören Stefan Svenfors beskriver kommunstyrelsens budgetförslag till fullmäktige som tufft men fyllt av tillförsikt. Det är en investeringsbudget av aldrig tidigare skådat slag.

– Vi bygger främst skolor – Axåkers skola ska färdigställas och Sandsund skolas första skede startar. Vi satsar också en miljon euro i kommunalteknik. Småbarnspedagogiken växer och det syns i form av satsningar på personal och utrymme, säger Svenfors.

Att antalet barn ökat i dagvården är troligen en följd av det goda sysselsättningsläget och regeringens beslut om avgiftssänkningar. I augusti låg dagvårdbenägenheten på 62 procent, vilket är en rejäl ökning jämfört med situationen för bara några år sedan. I nuläget finns bara några enstaka lediga platser i kommunens daghem. Kommunen förbereder sig för att kunna ta emot fler barn, genom att våren 2023 öppna en ny dagismodul med 24 platser i Östensö, i anslutning till modulavdelningen Fyren.

– Vi har också ett mindre tillägg i budgeten som handlar om en förmån till daghemspersonalen. Det finns ännu inget beslut, men vi reserverar pengar för en form av klädpeng, säger Svenfors.

När det gäller byggnadsprogrammet fortsätter renoveringen och tillbyggnaden av köket i Sursik skola (1,9 miljoner euro) nästa år. Östensö skola, som upphör när Axåkers skola är klar, planeras om och renoveras för att bli daghem (totalt 0,7 miljoner euro). 

Flygbild över verkstadskvarteret i Bennäs. Det syns gator, landsvägen och byggnader.

Verkstadskvarteret i Bennäs, där Miljöhälsan Kallan ska få nya verksamhetslokaler. Flygbild: Fredrik Djupsjöbacka

Ett helt nytt objekt är ett nybygge för Miljöhälsan Kallan i Bennäs. Det handlar om ett samprojekt med Pedersöre bostäder som ska förverkligas på den så kallade verkstadstomten i centrum av Bennäs. Kommunstyrelsen beslöt i måndags att inleda en ändring av detaljplanen för att möjliggöra byggandet. Veterinärmottagningen och hälsoinspektionen placeras på den första och andra våningen, medan Pedersöre bostäder bygger åtta hyreslägenheter på den tredje våningen. Kommunens andel i planering och byggande blir 2,75 miljoner euro, medan Pedersöre bostäder står för en dryg miljon. Byggstarten sker preliminärt om ett år, med målsättningen att verksamheten flyttar in i slutet på 2024.

När det gäller driften är den stora förändringen att välfärdsområdet tar över finansieringsansvaret för social- och hälsovården. Det innebär att både verksamhetskostnaderna och intäkterna sjunker med cirka 37 miljoner euro.

– Vi ska vinna lite på det, intäkterna minskar inte lika mycket som kostnaderna, säger kommunens ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman.

Också skatteinkomsterna påverkas eftersom välfärdfärdsområdet får en större del av kakan. Det här året räknar Pedersöre med att skatteinkomsterna blir cirka 41 miljoner. Nästa år, med en skatteprocent på 8,36 och oförändrade fastighetsskattesatser, uppgår kommunens skatteinkomsterna till 21 miljoner.

Nyman håller noga koll på den stigande räntenivån. Nästa år budgeterar kommunen för att räntekostnaderna sexdubblas till 600 000 euro, både på grund av högre styrränta och att kommunen ökar sin skuldbörda för att kunna finansiera alla investeringar.

– År 2024 kommer vi att ha 52,5 miljoner euro i lånade pengar, konstaterar Nyman.

Därför är det nödvändigt att både 2022 och 2023 beräknas resultera i ett överskott på en miljon euro.

Av satsningarna i kommunalteknik går cirka 300 000 euro till att bygga gator, vatten- och avloppsledningar på industriområde i Överesse. På det här sättet möjliggör kommunen nyetableringar på området.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng tycker det känns bra att fortsätta på den företagarvänliga linjen med satsningarna i Överesse.

I övrigt gläds hon över att Pedersöre går in för så kallad medborgarbudgetering, vilket innebär att Pedersöreborna ska få ge förslag och påverka vad kommunen satsar en viss summa på.

– Styrelsen har öronmärkt 10 000 euro för det här. Under nästa år ska vi planera hur det ska genomföras, säger Holmäng.

I personalprogrammet ingår bland annat en treårig befattning för en planeringssekreterare på förvaltningsavdelningen, en speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola samt en kanslist (75 procent) på skolsidan. Specialbibliotekariens arbetstid föreslås öka från 70 till 80 procent och kulturavdelningen föreslås få en kanslist på halvtid för två år. Dessutom kommer kommunen att göra ett nytt försök att rekrytera en biträdande planläggare.

Kommunfullmäktige håller sitt budgetmöte måndagen den 12 december. Allmänheten kan följa mötet i kommunens Youtubekanal med start kl. 9.00.

 

Plock i byggnadsprogrammet 2023–2027

 • Axåkers skola, färdigställande 2023: 3,9 miljoner euro.
 • Sandsund skola, skede 1 (2023–2024): 8,6 miljoner euro. Skede 2: 5,44 miljoner euro (2026–2027).
 • Sursik skola och PG, köksrenovering och renovering i C-delen: 4,1 miljoner euro (2023–2025).
 • Miljöhälsan Kallan, veterinärmottagning, hälsoinspektion, bostäder: 3,9 miljoner (2023–2024).
 • Östensö skolbyggnad, renovering för dagvårdens behov: 650 000 euro (2023–2024).
 • Kommungården, bl a hiss, personalparkering, inventarier, skyltning, solpaneler och kylning: 269 000 euro (2023).
 • Laddningsstationer vid fastigheter: 100 000 (2023–2025)

 

Nyckeltal i budgetförslaget 2023

 • Befolkning per 31.12: 11 225 personer. Prognos 2022: 11 200
 • Skatteprocent: 8,36.
 • Skatteinkomster: 21,5 miljoner euro. Prognos 2022 : 41,0 miljoner euro.
 • Skatteinkomster per invånare: 1 915 euro. Prognos 2022: 3 661 euro.
 • Statsandelar: 13 miljoner euro. Prognos 2022: 31,9 miljoner euro.
 • Statsandelar per invånare: 1 581 euro. Prognos 2022: 2 848.
 • Årsbidrag: 3,4 miljoner euro. Prognos 2022: 3,6 miljoner euro.
 • Årsbidrag per invånare: 303 euro. Prognos 2022: 323 euro.
 • Årsbidraget i procent av avskrivningarna: Prognos 2022: 145.
 • Investeringar (netto): 14,1 miljoner euro. Prognos 2022: 8,7 miljoner euro.
 • Investeringarnas inkomstfinansiering i procent: 24 . Prognos 2022: 42.
 • Överskott: 0,8 miljon euro. Prognos 2022: 1,0 miljon euro.
 • Lån (31.12): 44,5 miljoner euro. Prognos 2022: 35 miljoner euro.
 • Lån per invånare (31.12): 3 964 euro. Prognos 2022: 3 125 euro.

Tilläggsuppgifter: Kommundirektör Stefan Svenfors, stefan.svenfors@pedersore.fi, 050-512 0420, tf ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman 040–1320 600, kennet.nyman@pedersore.fi