Aktuellt Riksdagsval på söndag 14 april
11.4.2019

Riksdagsval på söndag 14 april

Riksdagsval förrättas söndagen den 14 april 2019. 

Röstningen på valdagen börjar kl. 09.00 och pågår utan avbrott till kl. 20.00.

Pedersöre kommun indelat i tretton röstningsområden:

Röstningsområde:         

001. Lepplax

002. Kållby 

003. Edsevö

004. Forsby

005. Sundby

006. Bennäs

007. Kyrkoby

008. Ytteresse

009. Överesse

010. Lappfors 

011. Nederpurmo 

012. Lillby 

013. Överpurmo 

Röstningsställe, adress:

Lepplax skola, Lepplaxvägen 99

Kållby daghem/förskola, Katternövägen 43

Edsevö skola, Holmvägen 7

Forsby skola, Forsbyvägen 386

Sundby skola, Sundbyvägen 284

Kommungården, Skrufvilagatan 2

Kyrkoby skola, Skolhusvägen 29

 Ytteresse skola, Ytteressevägen 214

Överesse skola, Essevägen 160

Signegården, Smedasvägen 21

Purmogården, Purmovägen 320

Purmo skola, Lillbyvägen 205

Lostugan, Överpurmovägen 606

Röstningsstället framgår av det meddelandekortet som sänds hem till varje röstberättigad i kommunen.