Aktuellt Sammankomster begränsas fortsättningsvis till tio personer i Pedersöre
5.2.2021

Sammankomster begränsas fortsättningsvis till tio personer i Pedersöre

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst tio (10) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020.

Beslutet är i kraft under perioden 9.2–1.3.2021 och gäller kommuner i Birkalands, Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikt och i Punkalaidun kommun.