Aktuellt Sammankomster på över tio personer förbjuds
9.10.2020

Sammankomster på över tio personer förbjuds

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Beslutet är i kraft under perioden 12.10–31.10.2020. Det här beslutet upphäver för Vasa sjukvårdsdistrikts del regionförvaltningsverkets beslut som meddelades den 22 september 2020.

I Vasa sjukvårdsdistrikts område har antalet covid-19-fall börjat öka betydligt veckan 40. Området konstaterades vara i sjukdomens spridningsfas enligt kriterierna i handlingsplanen för hybridstrategin. Enligt uppgifter från Vasa sjukvårdsdistrikt den 8 oktober 2020 var incidensen nya covid-19-fall under två veckor i sjukvårdsdistriktet 166 fall per 100 000 invånare och 356 fall per 100 000 invånare i Vasa stad.

Under veckan 41 har smittor börjat förekomma utöver i Vasa stad också i sjukvårdsdistriktets andra kommuner. Enligt uppgifter från sjukvårdsdistriktet har också smittorna som har konstaterats i kommunernas område samband med evenemang som är ordnade i Vasa stad. Smittor har upptäckts hos personer som studerar i Vasa men bor eller arbetar i andra kommuner utanför sjukvårdsdistriktets område. Människorna rör sig i sitt dagliga liv inom området. Dessutom ordnas till exempel idrottsevenemang i flera orters områden och evenemangsbesökarna kommer ofta också från andra orter. Smittläget i Vasa sjukvårdsdistrikts område varierar lokalt och läget i olika orter kan variera också tidsmässigt. 

Orterna som omfattas av beslutet är: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre kommun, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå.

På basis av ovan är beslutet nödvändigt för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Om det epidemiologiska läget förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av beslutet att begränsa sammankomsterna.

Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta beslut som är striktare eller kompletterar regionförvaltningsverkets begränsningar. 

BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR VASA SJUKVÅRDSDISTRIKTS OMRÅDE.