Aktuellt Skolbygget i Sandsund startar
20.1.2023
En grävmaskin gräver, i bakgrunden syns Sandsund skola.

Den nya infarten till skolområdet byggs först.

Skolbygget i Sandsund startar

Nästa vecka går startskottet för bygget av Sandsund skola, skede 1. Den första åtgärden, som redan är påbörjad, är att göra en ny infart till skolområdet från Bennäsvägen. Den nya vägen är avsedd för trafiken till och från byggområdet.

Den nya infarten placeras i höjd med busshållsplatsen på Bennäsvägen vid skolan. Den nya infarten är en säkerhetsåtgärd, med den undviker man att stora fordon rör sig över skolområdet.

På grund av byggarbetet sänks hastighetsbegränsningen längs Bennäsvägen från 80 km/h till 50 km/h på dagarna. Också de som färdas på gång- och cykelvägen ska vara uppmärksam på att fordon korsar cykelvägen. Det ska finnas skyltar som varnar om de nya trafikarrangemangen.

B.I. Klemets är huvudentreprenör för skolbygget, som pågår till maj 2024.

I det första skedet ingår förskola, klassrum för åk 1–2, kök, matsal, lärarrum, bibliotek och gymnastiksal.

Kostnaden för skede 1 beräknas till drygt 8,1 miljoner euro.