Aktuellt Slipbron är öppen igen
14.2.2019
Islipbron

Nu går det att köra över Slipbron igen. Foto: Ida Kecklund

Slipbron är öppen igen

Slipbron i Lillby har öppnats för trafik igen.

Saneringen har gått som planerat och bron kunde öppnas under torsdagen. 

Broräckena är på plats, men ska ännu kompletteras när tjälen gått ur marken.

I sommar ska bron asfalteras.