Aktuellt Information om verksamheten inom småbarnspedagogiken sommaren 2020
26.6.2020
prästkrage

Information om verksamheten inom småbarnspedagogiken sommaren 2020

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Inga ändringar eller korrigeringar sker under sommaren, ta kontakt till avdelningen för småbarnspedagogik i början av augusti.

Dagvårdens kanslist är i arbete på dagvårdskansliet t.o.m. 2.7.2020 och återkommer i jobb fr.o.m. 6.8.2020.

Vårdplats inom småbarnspedagogisk verksamhet

Elektronisk ansökan kan göras kontinuerligt. Ansökningsblanketten finns på kommunens hemsida under ”barn & skola”

Ansökningarna behandlas när ledaren för småbarnspedagogik återkommer i arbete 3.8.2020.

Ändringar i dagvårdsbehovet inlämnas elektroniskt. Blanketten finns på kommunens webbplats under ”Barn & skola”.

Nya dagvårdsplatser som bör beviljas inom 2 veckor p.g.a. föräldrarnas arbete, sköts via det sommaröppna daghemmet. Den ansvariga på enheten har rätt att bevilja en tillfällig dagvårdsplats. Beslut görs när ledaren för småbarnspedagogik återkommer i arbete 3.8.2020

Sommaröppet daghem: Daghemmet Dressinen i Bennäs.
Tfn: 044 7750 220

Dagvårdsenheterna är stängda fredag 31.7.2020, den dagen planerar personalen verksamheten inför året.

Kommungården är stängd 6.7-31.7.2020

Trevlig sommar!