Aktuellt Sportis gym stängs för sanering
2.12.2020
Gymredskap i Sportis gym.

Giltighetstiden för kundernas gymkort förlängs automatiskt för den tid som gymmet är stängt. 

Sportis gym stängs för sanering

Gymmet i Sportis kommer att vara stängt ungefär två månader i vinter, 7 december 2020–7 februari 2021. Orsaken är att gymmet ska saneras.

Det handlar om att åtgärda brister som kom fram när hela fastigheten konditionsgranskades.

Konstruktionen mellan golv och väggar samt mellan väggar och tak kommer att tätas, för att förhindra att oren luft kommer in. Dessutom ska ventilationskanalerna rengöras. Efteråt ska luftmängderna i ventilationen regleras.

Eftersom det är ett arbete som orsakar damm, töms gymmet på maskiner och inventarier under saneringen. En del maskiner förvaras i sporthallen, så att Sursik skola och Pedersöre gymnasium ska ha möjlighet att använda dem.

Också den stora sporthallen är stängd 28.12.2020–10.1.2021, medan ventilationskanalerna rengörs.

Det krävs också en del åtgärder i omklädningsrummen, men det är tänkt att omklädningsrum 5 och 6 ska kunna användas när sporthallen är i bruk.

Gymkortens giltighetstid förlängs automatiskt för den tid som gymmet är stängt. 

Vi beklagar de olägenheter som stängningen orsakar våra kunder.

Vid frågor kan ni kontakta: Fastighetsvärd Andreas Forsman 044-0850966 eller idrottssekreterare Pontus Backlund 044-7168713.