Aktuellt Tonberget införlivas i planeringsområde
21.1.2020

Tonberget införlivas i planeringsområde

Kommunen ska fundera på hur området kring Tonberget i Bennäs ska användas i framtiden. Området tas med i arbetet att göra upp en strategisk generalplan för arbetsplatskorridorerna längs riksåttan (Lövö–Edsevö) och stamväg 68 (kommungränsen mot Jakobstad–Kållby).

Kommunstyrelsen tog beslut om att utvidga planområdets gränser i måndags.

Bakgrunden är att två projekt om att ta marksubstanser och krossa berg är aktuella i närheten av Tonberget. Det har väckt kraftiga reaktioner från allmänheten. Det här indikerar att området kring Tonberget är viktigt för rekreation.

Därför ska kommunen ta ställning till hur området ska användas i framtiden i samband med den strategiska generalplanen för arbetsplatskorridorerna.

Kommunstyrelsen godkände utvidgningen av planområdet med rösterna 5–5, där ordförande Greger Forsbloms (SFP) röst avgjorde. Bernt Snellman (KD) gav motförslaget att inte ta med Tonberget i planområdet.

Tilläggsinformation: kommundirektör Stefan Svenfors, 7850 101, stefan.svensfors@pedersore.fi