Aktuellt Två Pedersöreskolor byter namn
30.1.2020

Två Pedersöreskolor byter namn

Kållby-Heimbacka skola och Kyrkoby skola byter namn i höst.

Gul, stor träbyggnad uppe på backe, omgiven av träd.

Nuvarande namn är för långt och krångligt. I höst byter den här skolan namn till Kållby skola.

Kållby-Heimbacka skola heter Kållby skola från och med augusti 2020.

Det nuvarande namnet upplevs långt och krångligt, speciellt då eleverna representerar skolan på idrottstävlingar och andra evenemang utanför skolan.

Både skolans lärare och hem- och skolaföreningen ställer sig positiva till det nya namnet.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik godkände namnbytet i onsdags.

Vit skolbyggnad fotograferad från luften. Omgiven av grusplan, gräsmatta och bus

På personalens önskemål byter Kyrkoby skola namn till Sandsund skola i augusti 2020.

Kyrkoby skola heter i sin tur Sandsund skola redan från höstterminen 2020.

Enligt tidigare planer skulle namnbytet ske först när skolan är tillbyggd och renoverad, men personalen har önskat skolan byter namn redan 1.8 2020.

Mer information: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist, rolf.sundqvist@pedersore.fi, tfn 7850 250.