Aktuellt Ungdomsbyrån i Pedersöre ordnar barnparlament 
12.11.2020
Skolelever sitter i ett klassrum, barnen är fotograferade bakifrån.

Varje skola har utsett en representant till barnparlamentet. Mötet hålls elektroniskt.

Ungdomsbyrån i Pedersöre ordnar barnparlament 

Ungdomsbyrån i Pedersöre ordnar kommunens första barnparlament någonsin tisdagen den 17 november, som en del av den nationella veckan för barnets rättigheter. Barnparlamentet diskuterar rastaktiviteter och önskemål om klubbverksamhet efter skolan.

Att Pedersöre uppmärksammar veckan för barnets rättigheter 16–22.11 2020 är ett led i kommunens utvecklingsarbete enligt Finland Unicefs modell för en barnvänlig kommun (sidorna är på finska). Pedersöre inleder officiellt samarbetet med Unicef den 26 november, men kommunens sektorer har redan börjat implementera arbetssätt som gynnar barnvänligheten.

Barnparlamentet är egentligen ungdomsrådets idé. När Pedersöre anhöll om att ta del av Unicefs program för en barnvänlig kommun, ansåg ungdomsrådet att det skulle vara bra, att börja med att involvera de yngre barnen i kommunen. Det har ungdomssekreteraren Mari-Louise Rönnqvist tagit fasta på.

– Ungdomsrådet tyckte att barnparlamentet skulle vara ett bra sätt att få svar på frågor som berör barn och dessutom skulle barnparlamentet vara en inkörsport till ungdomsrådet, ett sätt att sprida information om ungdomsrådets existens, säger Rönnqvist.

Hon hade tänkt ordna barnparlamentet redan i våras, men coronautbrottet omintetgjorde planerna. Nu gör hon ett nytt försök, och kallar till barnparlament i elektronisk form, via kommunikationsverktyget Zoom.

Varje skola har haft möjlighet att utse en representant från årskurs 5 eller 6 till mötet. Rönnqvist har bett deltagarna att på förhand diskutera i sin egen skola, om vad eleverna brukar göra på rasterna och vilka aktiviteter som är populärast. Under mötet har de möjlighet att önska nya aktiviteter, redskap och eftermiddagsklubbar till skolan.

– Vi vuxna kan ju ha en bild av vilken verksamhet som borde passa barn. Men det är svårt att vet vad de egentligen vill, säger Rönnqvist.

Barnen ska också ha möjlighet att ställa frågor till varandra.

Barnparlamentet ska bli ett återkommande evenemang, två gånger per år. Rönnqvist hoppas att det går att ha ett fysiskt möte på våren 2021, så barnen får träffas.  

Temaveckans logo, en gul boll med texten "veckan för barnens rättigheter".

Barnets rätt till framtiden

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn och ungdomar. Man kan delta i skolan, förskolan, daghemmet eller inom hobbyverksamhet på fritiden. Också organisationer, kommuner och föreningar kan delta.

Veckan firas i år 16.–22.11.2020. Temat är barnets rätt till framtiden.

Temaveckan ordnas i år för tredje gången och arrangeras av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. I nätverket ingår barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, aktörer i församlingar och staten.

Man kan läsa mer om temaveckan och temat här:

Veckan för barnets rättigheter

Tema Barnets rätt till framtiden