Aktuellt Vi begär anbud för ny flytbrygga i Nars badstrand
7.4.2020

Vi begär anbud för ny flytbrygga till Nars badstrand

Slutna anbud lämnas in senast fredagen 17.4.2020 kl. 12.00 till:

Pedersöre kommun

Tekniska avdelningen

PB 1, 68911 Bennäs

Handlingar fås av:

Peter Sundqvist, tel. 044-7557662, peter.sundqvist@pedersore.fi

Hans Björklund, tel. 050-5545726, hans.bjorklund@pedersore.fi