Skolkurator

Skolkuratorns uppgift är att stöda dig som går i skolan och som känner att du behöver någon att tala med om det som är svårt i skolan eller om saker som händer hemma och på fritiden.

Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande. Det betyder att skolkuratorn försöker förhindra att problem blir allt för stora.

Vad kan skolkuratorn hjälpa dig med?

  • Samtal om kompisrelationer och utanförskap eller om trassel i familjerelationer
  • Funderingar kring din identitet
  • Kärleksbekymmer
  • Oro, ångest, nedstämdhet och rädslor
  • Om du är orolig att någon dricker för mycket eller använder droger

Kuratorn kan vid behov samarbeta med andra inom elevhälsan för att lösa problem eller så hjälper kuratorn dig vidare till andra som kan hjälpa.

Även dina föräldrar kan kontakta skolkuratorn om de är oroliga för dig.

Information och kontaktuppgifter till skolkuratorn finns på
Österbottens välfärdsområdets webbsidor